CS
EN

Pc_portrait3

ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Církev bratrská

Česká Evagelikální Aliance

Ekumenická rada církví

Evangelikální teologický seminář

FEET

Sdružení evangelikálních teologů

Kostnická jednota, Evangelický týdeník

Studijní texty

Svatá večeře Páně v době koronavirové krize attach
26. 10. 2020

Přemýšlení na možnostmi slavení eucharistie v době koronavirové krize a nad novozákonní církví, která se scházela nejen v chrámě, ale také i po domech.

Osobnostní formace a profesní etika (Pavel Černý)
11. 06. 2020

Pod tímto názvem byla publikována skripta zaměřená na důležitost spirituality a etiky v životě a práci v pomáhajících profesích. Skripta jsou určena duchovním křesťanských církví, kaplanům, pastoračním asistentům, pracovníkům...

Vývoj etiky misie v dokumentech evangelikálního hnutí. attach
18. 03. 2020

Tato studie prochází a hodnotí jednotlivé dokumenty evangelikálního hnutí se zaměřením na etiku misie. Ukazuje se, že důraz na etiku misie není pouhý apendix evangelizace a sociální služby, ale ve skutečnosti k misii integrálně...

Co znamená tělo a krev Páně? Eucharistie a zápas o jednotu církve. attach
09. 06. 2019

Tento článek se zabývá otázkou, co znamená jíst tělo a pít Kristovu krev (J 6,53-57) při slavení svaté Večeře Páně. Máme tomuto slovu rozumět symbolicky, duchovně, nebo dokonce tělesně? Eucharistie a zápas o jednotu církve jsou na velmi...

Teologie křesťanského shromáždění (P. Černý) attach
29. 03. 2019

Článek o teologii křesťanského shromáždění byl otištěn původně v časopise Theologia vitae 2/2008, s.129-139

Úloha a struktura práce ve staršovstvu attach
11. 01. 2018

Referát Pavla Černého z pastorální konference Církve bratrské na téma úlohy a struktury práce ve staršovstvu. Služba starších hrála v prvotní církvi důležitou roli a máme o ní poměrně dost informací ve spisech Nového zákona....

Dialog a misie attach
21. 02. 2017

Tento studijní text byl vytvořen pro studenty ETS v rámci přednášek z misiologie. Pro názornost problematiky je v něm zachycen rozdílný přístup dvou anglických teologů. Opatrnou pozici představuje Dr. Martyn LLoyd-Jones...

Teologie Božího dotyku - služba vkládání rukou a mazání olejem attach
07. 06. 2016

Studijní text se zaměřuje na téma teologie Božího dotyku. Bůh chce, abychom mu propůjčili své ruce, aby se On dotýkal nemocných a sloužil k jejich pozvednutí a odpuštění hříchů. Text byl připraven pro pastorální konferenci kazatelů...

Bohoslužebná agenda Církve bratrské - návrh Studijního odboru attach
27. 09. 2014

Na základě požadavků kazatelských konferencí a Rady CB byl připraven tento návrh Agendy Církve bratrské. Jedná se o bohoslužebný řád, který rozšiřuje nabídku tím, že zahrnuje např. pro slavení svaté Večeře Páně více formulářů. Určitým vývojem...

Nové cesty církve v kontextu Písma attach
22. 04. 2014

Přednáška zazněla při studijním dni Ekumenické rady církví 7. 4. 2014. Tento studijní den připravila Komise pro misii a evangelizaci ERC. Setkání se uskutečnilo ve Sboru Církve bratrské v Praze 1, Soukenická 15.

Misie současné církve: Reflexe misijní praxe evangelia v sekulárním prostředí České republiky attach
10. 02. 2014

Slovo misie vlivem nejrůznějších ideologických zneužití a historických deformací dostalo nejrůznější hanlivé konotace. Přes všechna zkreslení se stále používá pro označení poslání církve v dnešním světě. Slovo misie se stále objevuje ve...

Kam kráčíš ekumeno? attach
05. 12. 2011

Referát byl přednesen na 8. valném shromáždění Ekumenické rady církví v ČR. Shromáždění se konalo v Praze, ve františkánském klášteře Loreta 30. 11. 2011

Domácí formy liturgie - domácí pobožnosti attach
20. 10. 2010

Studijní text na téma: “Domácí formy liturgie - domácí pobožnosti” byl přednesen a diskutován na studijním setkání evangelické liturgické iniciativy Coena, 15. 10. 2010 v Nové Cerekvi. Studijní text je v příloze.

Cesta protestantských církví v době náboženské svobody: Pluralismus a postmoderna jako překážka či výzva k misii? attach
12. 05. 2010

Referát byl přednesen na konferenci “Duchovní život ve svobodné společnosti. Dvacet let náboženské svobody u nás”. Tuto ekumenickou a mezinárodní konferenci pořádal religionistický časopis Dingir a Husitská teologická fakulta...

Vztah teologie a misiologie: Misijní hermeneutika attach
22. 06. 2007

Středoevropské centrum misijních studií uspořádalo 20.6.2007 v Praze svou první konferenci pro učitele teologických škol v České i Slovenské republice. Tématem konference s účastí zástupců z Ameriky a z Koreje...

Misijní podoba církve dnes attach
22. 12. 2006

Tato přednáška zazněla na 4. Leuenberském synodu v Praze 24.11.2006. Tématem synodu bylo hledání podoby misijní církve pro 21. století.

„Církev a teologie, která zapomíná nebo zapírá misijní poslání věřících jako poslů spasení ve světě...

Kulturní podmíněnost chvály attach
04. 08. 2006

V severní Nigérii existuje domorodý kmen, který se jmenuje Gwandara-wara. Během první části 20. století se misionáři dvakrát pokusili tento kmen evangelizovat. Oba pokusy se nepodařily. Evangelium nebylo komunikováno. Nikdo neuvěřil v Krista...