ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Kulturní podmíněnost chvály

03. 08. 2006 sdílet:

V severní Nigérii existuje domorodý kmen, který se jmenuje Gwandara-wara. Během první části 20. století se misionáři dvakrát pokusili tento kmen evangelizovat. Oba pokusy se nepodařily. Evangelium nebylo komunikováno. Nikdo neuvěřil v Krista a žádný sbor nebyl založen. V roce 1980 se pokusil další misijní tým. Tentokrát byl mnohem úspěšnější. Tento tým mohl nějakou dobu žít mezi lidmi, kterým nesli evangelium.

Postupně se jim podařilo zjistit, co znamená název kmene: Gwandara-wara. Překlad tohoto názvu zní: „Lidé, kteří dávají přednost tanci”. Postupně se dozvěděli od lidí, kteří udržují identitu tohoto společenství, že již v 19. století přišli k tomuto kmeni lidé, kteří ho chtěli obrátit k islámu. Kmen je odmítl s tím, že jsou lidmi, kteří dávají přednost tanci. To znamená jinými slovy, my se nevzdáme své kultury, své hudby a svého tance. Nechceme náboženství, které by nám náš tanec zakazovalo.

Text přednášky najdete v přiloženém PDF dokumentu.