ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Články

Evangelikálové v ekumeně a kauza Trump

25. 06. 2024
Článek o ekumenických vztazích a americké kauze “Trump” publikovaný v informačním serveru Dingiru 17. 6. 2024 https://info.dingir.cz/2024/06/evangelikalove-v-ekumene-a-kauza-trump/

Ruský imperialismus: Umění, věda a náboženství ve službách režimů (1801-2023)

16. 08. 2023
Recenze a doporučení knihy Ivana Foletti, Masarykova univerzita, Brno 2023 Zveřejněno na “Křesťan dnes” https://www.krestandnes.cz/rusky-imperialismus-recenze/

Advent, rasa a intimita inkarnace

28. 12. 2021
Článek Pavla Černého na infoservisu Dingir se dotýká širší diskuse o pochopení Ježíšovy inkarnace. Co vše Ježíšovo lidství zahrnuje? Má Ježíš k některé rase blíže než k jiné. Podívejme se, jak na tyto otázky reagují lidé z různých církví a etnik. https://info.dingir.cz/2021/12/advent-rasa-a-intimita-inkarnace/

Usilujeme o právo obrátit jeden druhého

03. 12. 2021
Článek Pavla Černého o novém typu dialogu mezi Světovou evangelikální aliancí a největší muslimskou organizací v Indonézii. https://info.dingir.cz/2021/11/usilujeme-o-pravo-obratit-jeden-druheho/ (Informační servis, Dingir 26.11.2021)

Pouze láska vítězí?

28. 11. 2020
Malé zamyšlení nad knihou Roba Bella “Láska vítězí”. https://www.krestandnes.cz/pavel-cerny-pouze-laska-vitezi/

Boha nikdy nikdo neviděl (biblická studie)

25. 10. 2020
Článek “Boha nikdy nikdo neviděl” se zabývá zdánlivě protichůdnými biblickými texty. Článek vnikl jako rozhovor. Ptala se redaktorka časopisu Brána Eva Čejchaonová. Brána 8-9, 2020, s. 32-33.

Z krizí se rodí nové začátky

25. 10. 2020
Život v koronavirové krizi. Je za tím Bůh, nebo ďábel? Výchova dětí se neobejde povzbuzování a trestů. Vychovává nás také Bůh? Krize jako cesta vpřed.

Život v krizové situaci

04. 05. 2020
Článek se zamýšlí nad otázkou krize v lidském životě. Člověk je ve stálém a nesmyslném útěku před Bohem (Max Picard). Bůh ale člověka různými způsoby dostihuje. Krize může být důležitým bodem sebepoznání a životního obratu. Článek otevírá příklady krizí v životě biblických postav i ze svědectví Jana Amose Komenského.

Pluralismus, překážka či výzva? (Pavel Černý)

10. 03. 2020
Přednáška, která zazněla na konferenci k 20 letům svobody v České republice, konané na Husitské teologické fakultě UK. Otištěna byla v časopise Dingir 2/2010, s. 4-6.

Reformace v českých zemích (Pavel Černý)

17. 03. 2018
Tento referát byl přednesen ve Wittenbergu, Německo, v srpnu 2016, na mezinárodní konferenci Sdružení evropských evangelikálních teologů. Tato konference se konala při příležitosti blížícího se Lutherova 500. výročí a mapovala reformaci v evropských zemích.

Památka zesnulých jako ekumena církevních dějin

25. 10. 2017
Památka zesnulých vznikla a je připomínána, abychom nezapomněli, že naše pozemská ekumena má svou sounáležitost s těmi, kteří nás předešli do Božího království a patří k ekuměně církevních dějin.

Problematika křtu v Církvi bratrské

30. 05. 2017
Aktualizovaný článek o vývoji a řešení křestní praxe v Církvi bratrské.

Osmdesátiletý papež František očima protestanta

22. 12. 2016
Osmdesáté narozeniny jsou příležitostí hodnotit a přemýšlet nad působením a vlivem současného papeže. Je to příležitost diskutovat o jeho směřování v čele katolické církve a jeho ekumenickém působení i svědectví dnešní společnosti. Toto je můj malý pokus o pohled z protestantské strany. ...

Mcdonaldizace církve? Proměny osobní zbožnosti v evangelikálním křesťanství. Pavel Černý.

22. 11. 2016
Článek o mcdonaldizaci církve se zaměřuje na porovnání projevů osobní zbožnosti v církvi za totality a dnešní situace po sametové revoluci uprostřed pluralistické Evropy. V článku projdeme období, kdy hranice mezi církví a komunistickým režimem byly v předlistopadovém období jasné. Objeví se zamyšlení nad nebezpečím duchovního fastfoodu, problematiky přílišné akcentace...

Co znamená tělo a krev Páně? Eucharistie a zápas o jednotu.

28. 01. 2016
Článek z referátu předneseného na Evangelikální teologické konferenci v Praze, v listopadu 2008. Článek byl otištěn v časopise Theologia vitae roč. 2, 1/2009, s. 69-84.

Fenomén evangelikalismu ve světě

29. 01. 2014
Evangelický luterský teolog Jaroslav Vokoun napsal: „Evangelikál je křesťan, který věří tomu, co má evangelík ve svých vyznáních víry“. To je v podstatě pravdou a evangelikalismus není novinkou, inovací a výstředností posledních desetiletí. Je to hnutí, které se v návaznosti na starokřesťanská vyznání a reformaci, snaží ve víře vykládat Bibli a aplikovat ji na...

Otázka konfese dnes

12. 10. 2013
Článek “Otázka konfese dnes” byl otištěn v Křesťanské revue, roč. LXXIII, č. 4/2006, s. 3-7

Globální křesťan - John Stott byl povolán do Boží slávy

15. 08. 2011
Ve středu 27. 7. 2011 byl odvolán do nebeského domova ve svých devadesáti letech John R. W. Stott. Jednou napsal: „Musíme být globálními křesťany s globální misií, protože náš Bůh je globálním Bohem.“ John Stott skutečně globálním křesťanem byl, jak naznačuje i velká dvousvazková biografie jeho života, kterou pečlivě sestavil biskup Timothy Dudley-Smith. Jeho služba přesáhla Anglii,...