CS
EN

Pc_portrait3

ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Církev bratrská

Česká Evagelikální Aliance

Ekumenická rada církví

Evangelikální teologický seminář

FEET

Sdružení evangelikálních teologů

Kostnická jednota, Evangelický týdeník

články

Pouze láska vítězí?
29. 11. 2020

Malé zamyšlení nad knihou Roba Bella “Láska vítězí”.

https://www.krestandnes.cz/pavel-cerny-pouze-laska-vitezi/

Boha nikdy nikdo neviděl (biblická studie) attach
26. 10. 2020

Článek “Boha nikdy nikdo neviděl” se zabývá zdánlivě protichůdnými biblickými texty. Článek vnikl jako rozhovor. Ptala se redaktorka časopisu Brána Eva Čejchaonová. Brána 8-9, 2020, s. 32-33.

Z krizí se rodí nové začátky attach
26. 10. 2020

Život v koronavirové krizi. Je za tím Bůh, nebo ďábel? Výchova dětí se neobejde povzbuzování a trestů. Vychovává nás také Bůh? Krize jako cesta vpřed.

Život v krizové situaci attach
05. 05. 2020

Článek se zamýšlí nad otázkou krize v lidském životě. Člověk je ve stálém a nesmyslném útěku před Bohem (Max Picard). Bůh ale člověka různými způsoby dostihuje. Krize může být důležitým bodem sebepoznání a životního obratu. Článek...

Pluralismus, překážka či výzva? (Pavel Černý) attach
10. 03. 2020

Přednáška, která zazněla na konferenci k 20 letům svobody v České republice, konané na Husitské teologické fakultě UK. Otištěna byla v časopise Dingir 2/2010, s. 4-6.

Reformace v českých zemích (Pavel Černý) camera attach
18. 03. 2018

Tento referát byl přednesen ve Wittenbergu, Německo, v srpnu 2016, na mezinárodní konferenci Sdružení evropských evangelikálních teologů. Tato konference se konala při příležitosti blížícího se Lutherova 500. výročí a mapovala reformaci...

Památka zesnulých jako ekumena církevních dějin attach
26. 10. 2017

Památka zesnulých vznikla a je připomínána, abychom nezapomněli, že naše pozemská ekumena má svou sounáležitost s těmi, kteří nás předešli do Božího království a patří k ekuměně církevních dějin.

Problematika křtu v Církvi bratrské attach
31. 05. 2017

Aktualizovaný článek o vývoji a řešení křestní praxe v Církvi bratrské.

Osmdesátiletý papež František očima protestanta
22. 12. 2016

Osmdesáté narozeniny jsou příležitostí hodnotit a přemýšlet nad působením a vlivem současného papeže. Je to příležitost diskutovat o jeho směřování v čele katolické církve a jeho ekumenickém působení i svědectví dnešní...

Mcdonaldizace církve? Proměny osobní zbožnosti v evangelikálním křesťanství. Pavel Černý. attach
23. 11. 2016

Článek o mcdonaldizaci církve se zaměřuje na porovnání projevů osobní zbožnosti v církvi za totality a dnešní situace po sametové revoluci uprostřed pluralistické Evropy. V článku projdeme období, kdy hranice mezi církví...

Co znamená tělo a krev Páně? Eucharistie a zápas o jednotu. attach
29. 01. 2016

Článek z referátu předneseného na Evangelikální teologické konferenci v Praze, v listopadu 2008. Článek byl otištěn v časopise Theologia vitae roč. 2, 1/2009, s. 69-84.

Fenomén evangelikalismu ve světě attach
30. 01. 2014

Evangelický luterský teolog Jaroslav Vokoun napsal: „Evangelikál je křesťan, který věří tomu, co má evangelík ve svých vyznáních víry“. To je v podstatě pravdou a evangelikalismus není novinkou, inovací a výstředností posledních...

Otázka konfese dnes attach
12. 10. 2013

Článek “Otázka konfese dnes” byl otištěn v Křesťanské revue, roč. LXXIII, č. 4/2006, s. 3-7

Globální křesťan - John Stott byl povolán do Boží slávy
16. 08. 2011

Ve středu 27. 7. 2011 byl odvolán do nebeského domova ve svých devadesáti letech John R. W. Stott. Jednou napsal: „Musíme být globálními křesťany s globální misií, protože náš Bůh je globálním Bohem.“ John Stott skutečně globálním křesťanem...