ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Reformace v českých zemích (Pavel Černý)

17. 03. 2018 sdílet:

Tento referát byl přednesen ve Wittenbergu, Německo, v srpnu 2016, na mezinárodní konferenci Sdružení evropských evangelikálních teologů. Tato konference se konala při příležitosti blížícího se Lutherova 500. výročí a mapovala reformaci v evropských zemích.