ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Evangelikálové v ekumeně a kauza Trump

25. 06. 2024
Článek o ekumenických vztazích a americké kauze “Trump” publikovaný v informačním serveru Dingiru 17. 6. 2024 https://info.dingir.cz/2024/06/evangelikalove-v-ekumene-a-kauza-trump/

Autorita kazatele a její vykonávání (P. Černý, Theologia vitae, roč. 5, 2/2015, s. 151-162).

19. 01. 2024
Uplatňování autority duchovního podléhá vlivu kultury. Tuto tezi Pavel Černý hájí s odkazem na článek Volkera Kesslera z roku 2013. Mnozí vliv kultury podceňují a upadají do jedné ze dvou pastí – buď uplatňují svůj osobní přístup, který se snaží doložit Biblí, nebo se zhlédnou v některém soudobém přístupu, který pak vidí v Bibli téměř na každé stránce. Autor argumentuje...

Vánoční slovo v Poslanecké sněmovně PČR

15. 12. 2023
V kapli Poslanecké sněmovny jsem 15. 12. 2023 natočil vánoční slovo pro poslance a pracovníky sněmovny a senátu. https://www.youtube.com/watch?v=Vh5lrPHiRvs&ab_channel=KaplePSPCZPraha

Domácí formy liturgie - domácí bohoslužby

23. 10. 2023
Tento článek byl publikován v časopise Theologia vitae, roč. 7, 2/2017 Domácí formy liturgie jsou spojeny se vznikem a rozšířením církve. Místem prvního setkávání Ježíšových učedníků byl chrám a zároveň i domovy věřících. Křesťané novozákonní doby využívali také synagogy, rozšířené po celém římském impériu. Další vývoj přináší důrazy na rozvoj domácí bohoslužby, který...

Ruský imperialismus: Umění, věda a náboženství ve službách režimů (1801-2023)

16. 08. 2023
Recenze a doporučení knihy Ivana Foletti, Masarykova univerzita, Brno 2023 Zveřejněno na “Křesťan dnes” https://www.krestandnes.cz/rusky-imperialismus-recenze/

Zemřel reformovaný teolog a pastor Dr. Timothy Keller

26. 05. 2023
Po třech letech zápasu s rakovinou slinivky zemřel Timothy Keller – známý evangelikální reformovaný kazatel Presbyterian Church of America. Jeho kazatelská a pastýřská služba se stala ve světě známou a inspirovala mnoho kazatelů a zakladatelů sborů v různých částech světa, včetně České republiky. Jeho knihy jsou v knihovnách mnoha duchovních a ovlivnily...

Mezikulturní dialog na Ministerstvu zahraničí

27. 12. 2022
Mezikulturní dialog: Stavění mostů směrem k míru. 15. prosince 2022 Na Ministerstvu zahraničních věcí ČR v Černínském paláci jsem se zúčastnil pozoruhodného setkání pod názvem: Intercultural and Interfaith Dialogue: Building Bridges towards Peace. Jeho hostiteli byli kromě ministerstva také Institut pro mezinárodní vztahy, Pražský úřad organizace islámské spolupráce, Nadace Anna Lindh...

Debata Vertikály k výročí republiky na vlnách Českého rozhlasu Plus 23. 10. 2022

02. 11. 2022
S redaktorkou Evou Hůlkovou hovoří o vzniku Československé republiky historik Jaroslav Šebek a kazatel Pavel Černý. https://plus.rozhlas.cz/v-roce-1918-se-naplnila-touha-po-samostatnem-state-pripomina-historik-8853198/2#dil=2

Přednášky na kurzu Biblického leadershipu

24. 10. 2022
UNIKÁTNÍ MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ DLE BIBLICKÉ TRADICE Přednášky Pavla Černého ze spirituality pro manažery se uskuteční ve Vsetíně 11.-12. listopadu 2022 na kurzu, který proběhne v budově evangelické diakonie. Pořádá Vzdělávací institut VIDIA Vsetín. https://vidiavsetin.cz/otevrene-kurzy/bible-leadership-88/

Kompletní archiv textů najdete v jednotlivých sekcích v hlavní nabídce.