ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

O mně

Pracovní aktivity:

Kazatel Církve bratrské

Učitel praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze

Předseda Sdružení evangelikálních teologů (SET)

Člen exekutivy Společenství evropských evangelikálních teologů (FEET)

Člen evropské společnosti Societas Ecumenica

Předseda Institut Williama Wilberoforce (IWW)

Předseda Kostnické jednoty