ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Kázání a proslovy

Proslov při pietní vzpomínce na 27 popravených českých pánů (21. 6. 2020)

21. 06. 2020
Proslov, který zazněl při veřejném shromáždění na Staroměstském náměstí při pietní vzpomínce na popravené pány v neděli 21. června 2020.

Kázání při internetové bohoslužbě na text z Jeremjáše 14,11-22.

15. 03. 2020
Po vyhlášení stavu nouze v naší zemi, proběhl z Církve bratrské, v Praze 1, Soukenická 15 videopřenos bohoslužby. Při této bohoslužbě zaznělo kázání na text z Jeremjášova proroctví, 14,11-22.

Vánoční zvěstování andělů - na základě L 2,1-14. christnet.eu

24. 12. 2017
Článek “Vánoční zvěstování andělů” je zamyšlením nad textem z Lukášova evangelia 2,1-14 http://www.christnet.eu/clanky/5999/vanocni_zvestovani_andelu.url

Aktuální otázky ekumenického dialogu

05. 08. 2015
Panelová diskuse České křesťanské akademie s tématem: Aktuální otázky ekumenického dialogu. Emauzský klášter v Praze, 13. června 2015. V panelu Tomáš Halík, Ivana noble, Martin Vaňáč a Pavel Černý. Moderuje Pavel Hošek. Video záznam na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=oLTiBnw6m-4

Skeptik Tomáš (Janovo evangelium 20,24-29). Velikonoční neděle.

09. 04. 2015
Kázání na neděli vzkříšení (5. 4. 2015) na text Janova evangelia 20,24-29, nazvané “Skeptik Tomáš”.

Novoroční kázání na Matoušovo evangelium 14,22-33.

02. 01. 2015
Novoroční kázání ze Sboru CB v Praze 1, Soukenická s překladem do angličtiny. “Vzchopte se, já to jsem, nebojte se!” Káže Pavel Černý, překládá Jeff Griffith.

Kázání při ekumenické bohoslužbě 2. března 2014 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha

02. 03. 2014
Záznam ekumenické bohoslužby za oběti totality ze 2. března 2014. Kázání bylo Pavlem Černým prosloveno v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na závěr festivalu Mene Tekel. Bohoslužba připomínala politické vězně, ty kteří přežili i ty, kteří zahynuli či byli popraveni komunistickým režimem. Připomenuto bylo také 45. výročí oběti Jana Palacha a Jana Zajíce v roce 1969....

Nunc dimittis - Nyní propouštíš svého služebníka : Mé oči viděly tvé spasení

30. 12. 2013
Lukášovo evangelium 2,21-35 obsahuje vánoční zvěst navazující na široce rozvinutou misijní vizi pro Izrael, již od doby Abrahama (Gn 12,3; 22,18). Hospodinova spása se zjevuje pro všechny národy! Přichází Jehošuá (Bůh je spása), který je světlem a spásou. Přináší milost odpuštění, vysvobození z moci hříchu, nový život v Kristu i naději věčnosti. (publikováno na Christnet,...

Ekumenická bohoslužba na Šumavě, kostel sv. Magdaleny u Zbytiny

22. 09. 2011
Ekumenická bohoslužba na Šumavě, 17. 9. 2011 Žalm 24,1: Davidův; žalm. Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí. Vážení přátelé, před časem jsem četl o výzkumu, který proběhl ve Velké Británii. Jednalo se o odborný výzkum podmínek lidského života na zemi. Jednoznačným výsledkem celého výzkumu bylo: žijeme si nad poměry! Rychle spotřebováváme, šíříme...

Církev zapálená Duchem svatým

15. 08. 2011
Církev zapálená Duchem svatým - Sk 2,42-47 V novozákonním čtení jsme slyšeli charakteristiku Kristovy církve, která se nově zformovala ve výhni Ducha svatého. Četli jsme o církvi, která byla naplněna a zmocněna Duchem svatým. Jak tato Duchem svatým zformovaná církev vypadala? Co měla a jaká byla? Tyto otázky přitahovaly pozornost křesťanů v každé době. Někdy se prvotní církev...

Adventní poselství (Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 3.12.2009)

01. 01. 2010
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení senátoři, vážení hosté, dnešní setkání se koná v době začínajících svátků: Adventu – příprava na Kristův druhý příchod a potom inkarnace – Boží vtělení. Tyto svátky nám připomínají něco ze základů křesťanské víry a zároveň i kořenů naší civilizace. V našem národě byly doby, kdy i český král a jeho vládní...

Oslovení papeže Benedikta XVI. jménem české ekumeny

30. 09. 2009
Vaše svatosti – drahý bratře v Kristu, je pro nás všechny výsadou a radostí, že se s Vámi můžeme setkat při příležitosti Vaší návštěvy v České republice. Jako zástupci církví – ekumeny České republiky, si vážíme tohoto společného setkání a vítáme Vás také jménem věřících našich církví. V tomto roce Vaší návštěvy České republiky si připomínáme dvacet let občanské...

Národy v Božích plánech - Žalm 33,8-15

24. 07. 2009
Úvod k rozhovoru při modlitební snídani v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, Praha 19.3.2009. Mají se národy a jejich kultury rozpustit v neslaném a nemastném moři evropských trendů? Přetrvají národy procesy evropské integrace, nebo zaniknou? Exegetická poznámka před čtením: ve Starém zákoně se nejedná o národy v našem moderním slova smyslu. Nejspíše...

Odpuštění proměňuje svět

24. 07. 2009
Promluva k uctění obětí komunismu při ekumenické bohoslužbě v katedrále sv. Víta, Petra i Pavla, Praha 1.3.2009 Vážení přátelé, bratři a sestry, vy všichni, kteří jste nějakým způsobem na sobě, nebo se svými blízkými, nesli zlovůli totalitního režimu, shromáždili jsme se dnes v této katedrále, abychom připomněli a uctili památku obětí komunistické ideologie...

Česká Bible v průběhu staletí

24. 07. 2009
Proslov při vernisáži výstavy českých biblických překladů v pražském Karolinu, Praha 12.3.2009 za účasti rektora Karlovy univerzity V. Hampla, kardinála M. Vlka, profesora P. Pokorného, biskupa D. Duky a dalších hostů. Vážení přátelé, vzácní hosté, mám velkou radost z uskutečnění této výstavy Bible a z toho, že se koná na tomto mimořádném místě, v pražském...

Slovo za ekumenu při pohřebním rozloučení s prof. Josefem Smolíkem

18. 02. 2009
Zarmoucená rodino, vážení přátelé, loučíme se dnes s člověkem, který prožil svůj život v Kristových – královských službách. Dovolte, abych jménem Ekumenické rady církví a jménem svým připomněl, že bratr prof. Josef Smolík svým působením a vlivem daleko překračoval hranice své vlastní církve. Také my z ostatních církví ekumeny, jsme mohli těžit z jeho práce...

Rozhlasová homilie: Smrt a život

25. 04. 2008
Homilie pro vysílání rádia Proglas ve velikonočním týdnu, 19.3.2008 Smrt a život Velikonoční týden je mimořádným obdobím křesťanského církevního roku. Vyvrcholila doba příprav na prožití hlubokého tajemství velikonočních svátků. Mnozí se připojili k přípravám modlitebním, postním, nebo se snažili uklízet nejen v bytě, ale také ve svém životě, v mezilidských vztazích...

Promluva při ekumenické bohoslužbě k uctění obětí komunismu. Neděle 2.3.2008, katedrála sv. Víta

01. 03. 2008
Vážení přátelé, bratři a sestry, shromáždili jsme se dnes v této katedrále, abychom uctili památku obětí komunistické ideologie a režimu, který ovládl naší zemi a společnost před 60 lety. Celý týden probíhá festival proti totalitě, zlu a násilí pod názvem „Mené tekel“. Jsou to dvě aramejská slova z textu, který byl napsán Boží rukou na zeď paláce totalitního...

Vánoční slovo v rádiu Proglas - 2006

21. 12. 2006
Záznam rozhlasového “slova na den” najdete v příloze.

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi

03. 08. 2006
Text: Jan 1,1-18 Vážení přátelé - zvu Vás, abychom se na dnešní vánoční svátek společně zastavili u textu z velkého prologu Janova evangelia. Tak někdy bývá nazýván tento vstupní text do evangelia. Tato úvodní část je slavná proto, že zachycuje jednak samotné počátky Boží spasitelné aktivity a poté vrcholí 14. veršem o Slovu, které se stalo tělem. Nejdříve budeme přemýšlet o...

Národní pouť na Velehradě, 5. července 2005

03. 08. 2006
Pokoj Boží a milost Ježíše Krista vám všem, vážení účastníci letošního velehradského setkání. S radostí jsem přijal pozvání na toto místo, které je pro mě připomínkou nerozdělené a na misii orientované církve. Zde na jižní Moravě máme památky, které vypovídají o působení misie iroskotské a pasovsko-bavorské na našem území. Setkáváme se zde i s připomínkou vlivu, kterým...

Proslov při předávání svatováclavských medailí

03. 08. 2006
Arcibiskupský palác v Praze, 28. 9. 2005 Vážení vzácní hosté, vážení přátelé, byli jsme právě svědky předání svatováclavských medailí. Letos toto předání navazuje na 60. výročí ukončení 2. světové války. To, že si již 60 let s vděčností připomínáme ukončení strašné světové války, o něčem svědčí. Válka skončila, ale následky válečného běsnění, ztrát na životech, na zdraví...