CS
EN

Pc_portrait3

ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Církev bratrská

Česká Evagelikální Aliance

Ekumenická rada církví

Evangelikální teologický seminář

FEET

Sdružení evangelikálních teologů

Kostnická jednota, Evangelický týdeník

Kázání a proslovy

Proslov při pietní vzpomínce na 27 popravených českých pánů (21. 6. 2020) camera attach
22. 06. 2020

Proslov, který zazněl při veřejném shromáždění na Staroměstském náměstí při pietní vzpomínce na popravené pány v neděli 21. června 2020.

Kázání při internetové bohoslužbě na text z Jeremjáše 14,11-22. attach
16. 03. 2020

Po vyhlášení stavu nouze v naší zemi, proběhl z Církve bratrské, v Praze 1, Soukenická 15 videopřenos bohoslužby. Při této bohoslužbě zaznělo kázání na text z Jeremjášova proroctví, 14,11-22.

Vánoční zvěstování andělů - na základě L 2,1-14. christnet.eu
25. 12. 2017

Článek “Vánoční zvěstování andělů” je zamyšlením nad textem z Lukášova evangelia 2,1-14

http://www.christnet.eu/clanky/5999/vanocni_zvestovani_andelu.url

Aktuální otázky ekumenického dialogu camera
06. 08. 2015

Panelová diskuse České křesťanské akademie s tématem: Aktuální otázky ekumenického dialogu. Emauzský klášter v Praze, 13. června 2015. V panelu Tomáš Halík, Ivana noble, Martin Vaňáč a Pavel Černý. Moderuje Pavel Hošek.

Video...

Skeptik Tomáš (Janovo evangelium 20,24-29). Velikonoční neděle. attach
09. 04. 2015

Kázání na neděli vzkříšení (5. 4. 2015) na text Janova evangelia 20,24-29, nazvané “Skeptik Tomáš”.

Novoroční kázání na Matoušovo evangelium 14,22-33. attach
03. 01. 2015

Novoroční kázání ze Sboru CB v Praze 1, Soukenická s překladem do angličtiny.

“Vzchopte se, já to jsem, nebojte se!”

Káže Pavel Černý, překládá Jeff Griffith.

Kázání při ekumenické bohoslužbě 2. března 2014 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha
03. 03. 2014

Záznam ekumenické bohoslužby za oběti totality ze 2. března 2014. Kázání bylo Pavlem Černým prosloveno v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na závěr festivalu Mene Tekel.

Bohoslužba připomínala politické vězně, ty kteří přežili...

Nunc dimittis - Nyní propouštíš svého služebníka : Mé oči viděly tvé spasení attach
31. 12. 2013

Lukášovo evangelium 2,21-35 obsahuje vánoční zvěst navazující na široce rozvinutou misijní vizi pro Izrael, již od doby Abrahama (Gn 12,3; 22,18). Hospodinova spása se zjevuje pro všechny národy! Přichází Jehošuá (Bůh je spása), který je světlem...

Ekumenická bohoslužba na Šumavě, kostel sv. Magdaleny u Zbytiny
23. 09. 2011

Ekumenická bohoslužba na Šumavě, 17. 9. 2011

Žalm 24,1: Davidův; žalm. Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí.

Vážení přátelé,

před časem jsem četl o výzkumu, který proběhl ve Velké Británii. Jednalo se o...

Církev zapálená Duchem svatým
16. 08. 2011

Církev zapálená Duchem svatým - Sk 2,42-47

V novozákonním čtení jsme slyšeli charakteristiku Kristovy církve, která se nově zformovala ve výhni Ducha svatého. Četli jsme o církvi, která byla naplněna a zmocněna Duchem svatým. Jak tato Duchem...

Adventní poselství (Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 3.12.2009)
02. 01. 2010

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení senátoři, vážení hosté,

dnešní setkání se koná v době začínajících svátků: Adventu – příprava na Kristův druhý příchod a potom inkarnace – Boží vtělení. Tyto svátky nám připomínají...

Oslovení papeže Benedikta XVI. jménem české ekumeny
01. 10. 2009

Vaše svatosti – drahý bratře v Kristu, je pro nás všechny výsadou a radostí, že se s Vámi můžeme setkat při příležitosti Vaší návštěvy v České republice. Jako zástupci církví – ekumeny České republiky, si vážíme tohoto...

Národy v Božích plánech - Žalm 33,8-15
25. 07. 2009

Úvod k rozhovoru při modlitební snídani v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, Praha 19.3.2009. Mají se národy a jejich kultury rozpustit v neslaném a nemastném moři evropských trendů? Přetrvají národy procesy...

Odpuštění proměňuje svět
25. 07. 2009

Promluva k uctění obětí komunismu při ekumenické bohoslužbě v katedrále sv. Víta, Petra i Pavla, Praha 1.3.2009

Vážení přátelé, bratři a sestry,

vy všichni, kteří jste nějakým způsobem na sobě, nebo se svými blízkými, nesli...

Česká Bible v průběhu staletí
25. 07. 2009

Proslov při vernisáži výstavy českých biblických překladů v pražském Karolinu, Praha 12.3.2009 za účasti rektora Karlovy univerzity V. Hampla, kardinála M. Vlka, profesora P. Pokorného, biskupa D. Duky a dalších hostů.

Vážení přátelé,...

Slovo za ekumenu při pohřebním rozloučení s prof. Josefem Smolíkem
19. 02. 2009

Zarmoucená rodino, vážení přátelé,

loučíme se dnes s člověkem, který prožil svůj život v Kristových – královských službách. Dovolte, abych jménem Ekumenické rady církví a jménem svým připomněl, že bratr prof. Josef Smolík svým...

Rozhlasová homilie: Smrt a život
26. 04. 2008

Homilie pro vysílání rádia Proglas ve velikonočním týdnu, 19.3.2008

Smrt a život

Velikonoční týden je mimořádným obdobím křesťanského církevního roku. Vyvrcholila doba příprav na prožití hlubokého tajemství velikonočních svátků. Mnozí se...

Promluva při ekumenické bohoslužbě k uctění obětí komunismu. Neděle 2.3.2008, katedrála sv. Víta camera
02. 03. 2008

Vážení přátelé, bratři a sestry,

shromáždili jsme se dnes v této katedrále, abychom uctili památku obětí komunistické ideologie a režimu, který ovládl naší zemi a společnost před 60 lety. Celý týden probíhá festival proti...

Vánoční slovo v rádiu Proglas - 2006 attach
22. 12. 2006

Záznam rozhlasového “slova na den” najdete v příloze.

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi
04. 08. 2006

Text: Jan 1,1-18

Vážení přátelé - zvu Vás, abychom se na dnešní vánoční svátek společně zastavili u textu z velkého prologu Janova evangelia. Tak někdy bývá nazýván tento vstupní text do evangelia. Tato úvodní část je slavná proto, že...

Národní pouť na Velehradě, 5. července 2005
04. 08. 2006

Pokoj Boží a milost Ježíše Krista vám všem, vážení účastníci letošního velehradského setkání.

S radostí jsem přijal pozvání na toto místo, které je pro mě připomínkou nerozdělené a na misii orientované církve. Zde na jižní Moravě máme...

Proslov při předávání svatováclavských medailí
04. 08. 2006

Arcibiskupský palác v Praze, 28. 9. 2005

Vážení vzácní hosté, vážení přátelé,

byli jsme právě svědky předání svatováclavských medailí. Letos toto předání navazuje na 60. výročí ukončení 2. světové války. To, že si již 60 let s vděčností...