ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Národní pouť na Velehradě, 5. července 2005

03. 08. 2006 sdílet:

Pokoj Boží a milost Ježíše Krista vám všem, vážení účastníci letošního velehradského setkání.

S radostí jsem přijal pozvání na toto místo, které je pro mě připomínkou nerozdělené a na misii orientované církve. Zde na jižní Moravě máme památky, které vypovídají o působení misie iroskotské a pasovsko-bavorské na našem území. Setkáváme se zde i s připomínkou vlivu, kterým poznamenala Velkomoravskou říši služba věrozvěstů Cyrila a Metoděje.

Jejich odkaz je živým svědectvím o církvi, která se nebála vstupovat do jiného, často neznámého teritoria a která musela oblékat evangelium Pána Ježíše Krista do výrazových prostředků srozumitelných tehdejším slovanským kmenům. Toto veliké misijní dílo, které proměnilo a poznamenalo život národů, umění, kulturu, rozvoj společnosti - přijímám jako výzvu a inspiraci pro přítomnost.

Modlím se, aby také dnes křesťanská církev v naší zemi našla odvahu, po vzoru Cyrila a Metoděje, vstupovat na nové cesty, nést neporušené evangelium Ježíše Krista a dosvědčovat jeho hodnotu svým životem. Děkuji Bohu za to, že máme na koho navazovat a že se můžeme učit u tak výrazných postav naší historie.

Jménem Ekumenické rady církví přeji vám i všem křesťanům v České republice, aby v tvořivé moci Ducha svatého mohli naplnit své poslání ve srozumitelném nesení evangelia Ježíše Krista a to slovem i životem. Modlím se za duchovní obnovu jednotlivců i národa, abychom nebyli sjednocující se Evropě přítěží a břemenem, ale naopak inspirací a povzbuzením k životu lásky, pokoje a služby. Bůh Vám všem žehnej!