ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Nunc dimittis - Nyní propouštíš svého služebníka : Mé oči viděly tvé spasení

30. 12. 2013 sdílet:

Lukášovo evangelium 2,21-35 obsahuje vánoční zvěst navazující na široce rozvinutou misijní vizi pro Izrael, již od doby Abrahama (Gn 12,3; 22,18). Hospodinova spása se zjevuje pro všechny národy! Přichází Jehošuá (Bůh je spása), který je světlem a spásou. Přináší milost odpuštění, vysvobození z moci hříchu, nový život v Kristu i naději věčnosti. (publikováno na Christnet, prosinec 2013)