ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Fenomén evangelikalismu ve světě

29. 01. 2014 sdílet:

Evangelický luterský teolog Jaroslav Vokoun napsal: „Evangelikál je křesťan, který věří tomu, co má evangelík ve svých vyznáních víry“. To je v podstatě pravdou a evangelikalismus není novinkou, inovací a výstředností posledních desetiletí. Je to hnutí, které se v návaznosti na starokřesťanská vyznání a reformaci, snaží ve víře vykládat Bibli a aplikovat ji na život křesťana i současného světa.

Článek byl publikován v časopise Dialóg ve Slovenské republice 1/2014, s. 12-14