ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Advent, rasa a intimita inkarnace

28. 12. 2021 sdílet:

Článek Pavla Černého na infoservisu Dingir se dotýká širší diskuse o pochopení Ježíšovy inkarnace. Co vše Ježíšovo lidství zahrnuje? Má Ježíš k některé rase blíže než k jiné. Podívejme se, jak na tyto otázky reagují lidé z různých církví a etnik.

https://info.dingir.cz/2021/12/advent-rasa-a-intimita-inkarnace/