ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Otázka konfese dnes

12. 10. 2013 sdílet:

Článek “Otázka konfese dnes” byl otištěn v Křesťanské revue, roč. LXXIII, č. 4/2006, s. 3-7