ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Kam kráčíš ekumeno?

04. 12. 2011 sdílet:

Referát byl přednesen na 8. valném shromáždění Ekumenické rady církví v ČR. Shromáždění se konalo v Praze, ve františkánském klášteře Loreta dne 30. 11. 2011.