ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Teologie křesťanského shromáždění

28. 03. 2019 sdílet:

Článek o teologii křesťanského shromáždění byl otištěn původně v časopise Theologia vitae 2/2008, s.129-139