ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Cesta protestantských církví v době náboženské svobody: Pluralismus a postmoderna jako překážka či výzva k misii?

11. 05. 2010 sdílet:

Referát byl přednesen na konferenci “Duchovní život ve svobodné společnosti. Dvacet let náboženské svobody u nás”. Tuto ekumenickou a mezinárodní konferenci pořádal religionistický časopis Dingir a Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze ve dnech 10. – 11. března 2010.