ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Vývoj etiky misie v dokumentech evangelikálního hnutí

17. 03. 2020 sdílet:

Tato studie prochází a hodnotí jednotlivé dokumenty evangelikálního hnutí se zaměřením na etiku misie. Ukazuje se, že důraz na etiku misie není pouhý apendix evangelizace a sociální služby, ale ve skutečnosti k misii integrálně patří. Studie vyšla v časopise Theologia vitae roč. 4, 2/2011-14, s. 207-232.