ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Co znamená tělo a krev Páně? Eucharistie a zápas o jednotu církve.

08. 06. 2019 sdílet:

Tento článek se zabývá otázkou, co znamená jíst tělo a pít Kristovu krev (J 6,53-57) při slavení svaté Večeře Páně. Máme tomuto slovu rozumět symbolicky, duchovně, nebo dokonce tělesně? Eucharistie a zápas o jednotu církve jsou na velmi vysoké pozici současné agendy ekumenického hnutí. Celý rozhovor na toto téma svědčí o hlubokém přání více porozumět přítomnosti Ježíše Krista v našem životě a jíst skutečný chléb na životní cestě, který by byl zdrojem naší motivace a síly. Publikováno in: Theologia vitae 1/2009, s. 69-84.