ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Bohoslužebná agenda Církve bratrské - návrh Studijního odboru

26. 09. 2014 sdílet:

Na základě požadavků kazatelských konferencí a Rady CB byl připraven tento návrh Agendy Církve bratrské. Jedná se o bohoslužebný řád, který rozšiřuje nabídku tím, že zahrnuje např. pro slavení svaté Večeře Páně více formulářů. Určitým vývojem prochází spiritualita církve, vznikají nové sbory a je třeba pamatovat na širší nabídku a zároveň neopominout základní kameny křesťanské bohoslužby, jak se to leckde děje. Agenda si nedělá nárok na závaznost, ale zůstává praktickou příručkou pro nejrůznější typy bohoslužeb pravidelných i kazuálií.

Návrhy na doplnění můžete posílat na: pavel.cerny@cb.cz