ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Misie současné církve: Reflexe misijní praxe evangelia v sekulárním prostředí České republiky

09. 02. 2014 sdílet:

Slovo misie vlivem nejrůznějších ideologických zneužití a historických deformací dostalo nejrůznější hanlivé konotace. Přes všechna zkreslení se stále používá pro označení poslání církve v dnešním světě. Slovo misie se stále objevuje ve světovém ekumenickém dialogu a je pevnou součástí odborného výzkumu teologických fakult a škol. Je to proto, že missio Dei je naprosto zásadní pro hermeneutiku dnešního čtení Písma svatého a zůstává inspirativním modelem pro službu církve každé doby. Misie církve se dotýká praxe evangelia v sekulárním Česku a její nové pochopení odvozené z misijního čtení Bible a z radikální kontextualizace Kristova evangelia inspiruje ekumenický dialog, pomáhá k orientaci církve a vede ke spolupráci v prohloubení praxe evangelia dnes.