CS
EN

Pc_portrait3

ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Církev bratrská

Česká Evagelikální Aliance

Ekumenická rada církví

Evangelikální teologický seminář

FEET

Sdružení evangelikálních teologů

Kostnická jednota, Evangelický týdeník

Křesťan na hraně. Mezi liberalismem a fundamentalismem. attach
03. 07. 2020

Tento studijní článek se ptá, zda existuje jiná cesta než krajnosti obvykle vyjádřené dvěma sběrnými termíny, kterými jsou: “fundamentalismus” a “liberalismus”. Po zvážení hereze fundamentalismu a hereze liberalismu je nastíněna cesta...

Proslov při pietní vzpomínce na 27 popravených českých pánů (21. 6. 2020) camera attach
22. 06. 2020

Proslov, který zazněl při veřejném shromáždění na Staroměstském náměstí při pietní vzpomínce na popravené pány v neděli 21. června 2020.

Osobnostní formace a profesní etika (Pavel Černý)
11. 06. 2020

Pod tímto názvem byla publikována skripta zaměřená na důležitost spirituality a etiky v životě a práci v pomáhajících profesích. Skripta jsou určena duchovním křesťanských církví, kaplanům, pastoračním asistentům, pracovníkům...

Život v krizové situaci attach
05. 05. 2020

Článek se zamýšlí nad otázkou krize v lidském životě. Člověk je ve stálém a nesmyslném útěku před Bohem (Max Picard). Bůh ale člověka různými způsoby dostihuje. Krize může být důležitým bodem sebepoznání a životního obratu. Článek...

Vývoj etiky misie v dokumentech evangelikálního hnutí. attach
18. 03. 2020

Tato studie prochází a hodnotí jednotlivé dokumenty evangelikálního hnutí se zaměřením na etiku misie. Ukazuje se, že důraz na etiku misie není pouhý apendix evangelizace a sociální služby, ale ve skutečnosti k misii integrálně...

Kázání při internetové bohoslužbě na text z Jeremjáše 14,11-22. attach
16. 03. 2020

Po vyhlášení stavu nouze v naší zemi, proběhl z Církve bratrské, v Praze 1, Soukenická 15 videopřenos bohoslužby. Při této bohoslužbě zaznělo kázání na text z Jeremjášova proroctví, 14,11-22.

Čtyřicet let lausannského hnutí pro světovou evangelizaci (Pavel Černý) attach
10. 03. 2020

Článek ke čtyřicátému výročí lausannského hnutí pro světovou evangelizaci. ET-KJ 22-23/2013, s. 2.

Pluralismus, překážka či výzva? (Pavel Černý) attach
10. 03. 2020

Přednáška, která zazněla na konferenci k 20 letům svobody v České republice, konané na Husitské teologické fakultě UK. Otištěna byla v časopise Dingir 2/2010, s. 4-6.

Co znamená tělo a krev Páně? Eucharistie a zápas o jednotu církve. attach
09. 06. 2019

Tento článek se zabývá otázkou, co znamená jíst tělo a pít Kristovu krev (J 6,53-57) při slavení svaté Večeře Páně. Máme tomuto slovu rozumět symbolicky, duchovně, nebo dokonce tělesně? Eucharistie a zápas o jednotu církve jsou na velmi...

Kompletní archiv textů najdete v jednotlivých sekcích v hlavní nabídce.