CS
EN

Pc_portrait2

ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem sboru Církve bratrské v Praze 1 a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Církev bratrská

Česká Evagelikální Aliance

Ekumenická rada církví

Evangelikální teologický seminář

IFFEC

Sdružení evangelikálních teologů

Teologické fórum SET: Martin Luther a jeho odkaz pro současnou církev (3. 4. 2017) attach
21. 02. 2017

Pozvání na teologické fórum, které se zaměřuje na vnitřní zápas reformátora Martina Luthera a jeho odkaz pro současnou církev. Velmi poučení a zkušení přednášející se dotknou Lutherovy zbožnosti a teologie srdce. Otevřen také bude...

Dialog a misie attach
21. 02. 2017

Tento studijní text byl vytvořen pro studenty ETS v rámci přednášek z misiologie. Pro názornost problematiky je v něm zachycen rozdílný přístup dvou anglických teologů. Opatrnou pozici představuje Dr. Martyn LLoyd-Jones...

Osmdesátiletý papež František očima protestanta
22. 12. 2016

Osmdesáté narozeniny jsou příležitostí hodnotit a přemýšlet nad působením a vlivem současného papeže. Je to příležitost diskutovat o jeho směřování v čele katolické církve a jeho ekumenickém působení i svědectví dnešní...

Adventní "Hovory" v Českém rozhlase 27. 11. 2016
08. 12. 2016

Pavel Černý - Adventní “Hovory” v Českém rozhlase s redaktorkou Evou Hůlkovou 27. 11. 2016. Proč tyto dny intenzivně prožívá společnost a jaké skutky této době sluší. http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3751586

Mcdonaldizace církve? Proměny osobní zbožnosti v evangelikálním křesťanství. Pavel Černý. attach
23. 11. 2016

Článek o mcdonaldizaci církve se zaměřuje na porovnání projevů osobní zbožnosti v církvi za totality a dnešní situace po sametové revoluci uprostřed pluralistické Evropy. V článku projdeme období, kdy hranice mezi církví...

Teologie Božího dotyku - služba vkládání rukou a mazání olejem attach
07. 06. 2016

Studijní text se zaměřuje na téma teologie Božího dotyku. Bůh chce, abychom mu propůjčili své ruce, aby se On dotýkal nemocných a sloužil k jejich pozvednutí a odpuštění hříchů. Text byl připraven pro pastorální konferenci kazatelů...

Hovory, neděle 17. 4. 2016 ve 22:35 (hostem Evy Hůlkové je Pavel Černý)
15. 04. 2016

Promo: Pavel Černý, kazatel Církve bratrské: “V jedné ruce Bibli, v druhé noviny. A potom se pokusit vytvářet spojnici…” Vyzná se kazatel v zákrutech a výzvách života více než obyčejný smrtelník? Je pro něj snazší porozumět?...

Teologické fórum SET 14. 3. 2016 - Křesťanská etika ve společnosti attach
12. 02. 2016

Pozvání na Teologické fórum - pondělí 14. března 2016. Koná se ve Sboru Církve bratrské v Praze 1, Soukenická 15.

Co znamená tělo a krev Páně? Eucharistie a zápas o jednotu. attach
29. 01. 2016

Článek z referátu předneseného na Evangelikální teologické konferenci v Praze, v listopadu 2008. Článek byl otištěn v časopise Theologia vitae roč. 2, 1/2009, s. 69-84.

Společný stůl Páně? Nezdolná hora, nebo je zde pomoc Písma svatého?
20. 11. 2015

V neděli 15. 11. 2015 římský biskup – papež František – kázal v evangelickém sboru v Římě. Po bohoslužbě, při společném rozhovoru se sborem se dotkl otázky eucharistie a jejího společného slavení mezi evangelíky a katolíky....

Kompletní archiv textů najdete v jednotlivých sekcích v hlavní nabídce.