CS
EN

Pc_portrait3

ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Církev bratrská

Česká Evagelikální Aliance

Ekumenická rada církví

Evangelikální teologický seminář

FEET

Sdružení evangelikálních teologů

Kostnická jednota, Evangelický týdeník

Teologie Božího dotyku - služba vkládání rukou a mazání olejem

07. 06. 2016

Studijní text se zaměřuje na téma teologie Božího dotyku. Bůh chce, abychom mu propůjčili své ruce, aby se On dotýkal nemocných a sloužil k jejich pozvednutí a odpuštění hříchů. Text byl připraven pro pastorální konferenci kazatelů v roce 2007.