CS
EN

Pc_portrait3

ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Církev bratrská

Česká Evagelikální Aliance

Ekumenická rada církví

Evangelikální teologický seminář

FEET

Sdružení evangelikálních teologů

Kostnická jednota, Evangelický týdeník

Křesťan na hraně. Mezi liberalismem a fundamentalismem.

03. 07. 2020

Tento studijní článek se ptá, zda existuje jiná cesta než krajnosti obvykle vyjádřené dvěma sběrnými termíny, kterými jsou: “fundamentalismus” a “liberalismus”. Po zvážení hereze fundamentalismu a hereze liberalismu je nastíněna cesta pod autoritou Duchem svatým inspirovaného Písma svatého za použití vhodné hermeneutiky textu. Třetí cestu vidí autor v širokém proudu dnešní evangelikální teologie.