CS
EN

Pc_portrait2

ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Církev bratrská

Česká Evagelikální Aliance

Ekumenická rada církví

Evangelikální teologický seminář

FEET

Sdružení evangelikálních teologů

Kostnická jednota, Evangelický týdeník

Cesta protestantských církví v době náboženské svobody: Pluralismus a postmoderna jako překážka či výzva k misii?

12. 05. 2010

Referát byl přednesen na konferenci “Duchovní život ve svobodné společnosti. Dvacet let náboženské svobody u nás”. Tuto ekumenickou a mezinárodní konferenci pořádal religionistický časopis Dingir a Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze ve dnech 10. - 11. března 2010.