ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Pohřební rozloučení s Dr. Janem Štěpánem v Soukenické

26. 03. 2017 sdílet:

V sobotu 26. 3. 2017 jsme se loučili s Dr. Janem Štěpánem, dlouholetým členem sboru Církve bratrské v Soukenické, přídovědcem a také historikem. V posledních letech se zaměřil na články a monografie a v centru jeho zkoumání byli Alois Adlof, T. G. Masaryk a Přemysl Pitter. Ještě v  nedávné době dokončil knížku “Babylónské zajetí církve”, do které posbíral svědectví a zkušenosti křesťanů z doby útlaku a pronásledování v době totality. (foto Jan Hanuš)