ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Hovory na ČRo Plus 12. 7. 2015 ve 22:10. Pavel Černý hostem Evy Hůlkové.

09. 07. 2015 sdílet:

Pavel Černý: “Ekumenické hnutí beru jako projev působení Ducha svatého v dnešní době” Hostem Evy Hůlkové v nedělních Hovorech bude Pavel Černý , kazatel Církve bratrské. V Hovorech ještě doznívá duch uplynulých dnů, kdy jsme vzpomínali 600 let od smrti Mistra Jana Husa. Pavel Černý byl přítomen průlomovým momentům v nazírání na Mistra Jana Husa a nastoupení cesty vzájemného smíření. Je přesvědčen, že Hus začíná sjednocovat a je řazen mezi reformátory církve padni komu padni Zároveň je to postava, která je člověku naší doby nepohodlná - dnešní doba je ozvolněná, neurčitá, s pravdou si pohrává jako s míčem… podotýká Pavel Černý. A doplňuje: “v našem českém prostředí je Hus úžasnou výzvou až provokací”. Nejen o Husovi, ale také o pozoruhodných výsledcích českého ekumenismu a o tom, jak Evropa není připravena na pomoc uprchlíkům a neumí to - v nedělních Hovorech, ve 22:10, na vlnách Českého rozhlasu Plus. - Hů - http://www.rozhlas.cz/plus/porady/_porad/101031,