ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Rozloučení s prof. Dr. Jaro Křivohlavým - významným českým psychologem, učitelem, přítelem a bratrem

12. 03. 2015 sdílet:

Na samém sklonku roku 2014 byl odvolán do nebeského domova prof. Jaro Křivohlavý - mimořádná osobnost české psychologie a také křesťanské církve. Jaro Křivohlavý byl skvělým učitelem, přítelem a bratrem v Kristu, který se vždy snažil žít to, co vyučoval. Začátkem roku 2015, 3. ledna se konalo rozloučení s člověkem, který pomáhal a sloužil několika generacím lidí v naší zemi.

Moje přiložená osobní vzpomínka byla publikovaná v Evangelickém týdeníku (ET-KJ) 3/2015, s. 4