ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Konference v Castel Gandolfu a setkání s papežem Františkem ve Vatikánu

08. 02. 2022 sdílet:

Ve dnech 20. – 25. 9. 2021 jsem se aktivně zúčastnil konference ekumenického společenství biskupů – přátel hnutí focolare. Protože z důvodů pandemie se konference nemohla konat prezenčně, setkalo se nás několik v Castel Gandolfu a odtud byla konference vysílána pro dalších asi 200 biskupů z celého světa a z různých církví. Konference měla název: Dare to be One. (Odvažte se být jedno: Odvaha k jednotě v rozděleném světě).

Skupina deseti účastníků se na závěr setkala s papežem Františkem, se kterým pohovořila o vývoji ekumenismu a spolupráci. František je velmi otevřen spolupráci s protestanty i pravoslavnými. Mohli jsme ho požádat, aby byly urychleny rozhovory o společném slavení a přijímání eucharistie. Vyslovili jsme papeži svou modlitební podporu v jeho službě.

Na fotografiích je setkání s papežem Františkem a s prezidentkou hnutí focolare – arabskou křesťankou Margaret Karram, z izraelské Haify.