ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Čtyřicet let práce Americké společnosti pro misilogii - ASM

26. 07. 2013 sdílet:

Americká společnost pro misiologii oslavila v červnu 2013 na své konferenci konané na Wheaton College u Chicaga, své 40. výročí. Pozoruhodné je, že tato společnost zastřešuje od samého počátku spolupráci teologů misie z protestantských církví, z evangelikálního hnutí i z římskokatolické církve. Tato spolupráce nese své dobré ovoce a vytváří prostředí vzájemného dialogu, který slouží všem. Části této konference jsem se mohl při svém studijním pobytu na Wheaton College zúčastnit.