ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Pavel Černý: Teologie a praxe služby pastýře: Úvod do praktické a pastorální teologie.

17. 10. 2018 sdílet:

Vzdělávací institut ETS v září 2018 publikoval knížku Pavla Černého “Teologie a praxe služby pastýře: Úvod do praktické a pastorální teologie. Praha 2018. Knížka je k zakoupení v Evangelikálním teologickém semináři v Praze a v křesťanském knikupectví i v e-shopu Samuel.

O knížce recenzenti napsali:

Práce Pavla Černého Teologie a praxe služby pastýře. Úvod do praktické a pastorální teologie představuje zásadní, a přitom stručností vynikající pomoc pro orientaci těch, kterým leží pastýřská služba v církvi na srdci. Práce je biblicky fundovaná, opírá se o široké spektrum relevantní literatury. Vymezuje roli pastýře a úkol pastorace nekonfrontačně ale jasně vůči poradenství, koučování a jiným podobným nabízeným pomocem, které nevycházejí z biblického základu a nemají ani soteriologickou náplň ani eschatologické vyústění. Autor ale v práci uplatňuje široký ekumenický rozhled i pohled do postbiblických dějin církve, tedy zejména do doby církevních otců a zůstává při tom na platformě teologie Církve bratrské. Práce tak bude jistě inspirací v široké ekumeně.

Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. Katolická teologická fakulta UK

Jednou z předností práce je její ukotvení v poselství a svědectví Písma svatého. Pasáže i jednotlivé verše ze Starého i Nového zákona se zřetelnými pastoračními aspekty prostupují celou publikací jako určující norma teologické reflexe i jako živá inspirace pro vykonávání a prověřování přítomné praxe. Autor zužitkovává zejména současnou zahraniční protestantskou literaturu, ale též uvádí svědectví a doklady starší křesťanské tradice. Jeho přístup je ekumenický, aniž by opouštěl biblicko-teologická východiska své vlastní tradice. Mám-li se k této práci zkušeného teologa a ekumenického pracovníka bratra Pavla Černého vyjádřit, pak lze jen tuto jeho publikaci jako velmi prospěšnou doporučit. Jistě dobře poslouží studujícím, kteří se připravují na kazatelské a pastýřské povolání, ale i všem těm, kteří se daným aktuálním tématem v křesťanských církvích zabývají.

ThDr. Tomáš Butta, Th.D. patriarcha Československé církve husitské