ThDr. Pavel Černý, ThD. is a Pastor of Church of the Brethren and a lecturer of practical theology and missiology at Evangelical Theological Seminary in Prague.

These pages contain some of his texts, which could be useful for the public.

Development of Ethics in Mission Documents of the Evangelical Movement

2020-03-17 share:

Tato studie prochází a hodnotí jednotlivé dokumenty evangelikálního hnutí se zaměřením na etiku misie. Ukazuje se, že důraz na etiku misie není pouhý apendix evangelizace a sociální služby, ale ve skutečnosti k misii integrálně patří. Studie vyšla v časopise Theologia vitae roč. 4, 2/2011-14, s. 207-232.