ThDr. Pavel Černý, ThD. is a Pastor of Church of the Brethren and a lecturer of practical theology and missiology at Evangelical Theological Seminary in Prague.

These pages contain some of his texts, which could be useful for the public.

The role and structure of the work in the board of the Elders

2018-01-10 share:

Referát Pavla Černého z pastorální konference Církve bratrské na téma úlohy a struktury práce ve staršovstvu. Služba starších hrála v prvotní církvi důležitou roli a máme o ní poměrně dost informací ve spisech Nového zákona. Služba presbyterů byla nepochybně inspirována již synagogou, která také měla své starší.