CS
EN

Pc_portrait2

ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Církev bratrská

Česká Evagelikální Aliance

Ekumenická rada církví

Evangelikální teologický seminář

FEET

Sdružení evangelikálních teologů

Kostnická jednota, Evangelický týdeník

Vztah teologie a misiologie: Misijní hermeneutika

22. 06. 2007

Středoevropské centrum misijních studií uspořádalo 20.6.2007 v Praze svou první konferenci pro učitele teologických škol v České i Slovenské republice. Tématem konference s účastí zástupců z Ameriky a z Koreje bylo téma: Potřebujeme misiologii? Pokud ano, proč ji nevyučujeme a systematicky ji nerozvíjíme? Na této konferenci zazněla také přednáška Pavla Černého na téma: Vztah teologie a misiologie: Misijní hermeneutika. V této přednášce je ukázáno, jak a proč je důležité číst a interpretovat Bibli mesiánsky (christologicky) a misijně.