CS
EN

Pc_portrait3

ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Církev bratrská

Česká Evagelikální Aliance

Ekumenická rada církví

Evangelikální teologický seminář

FEET

Sdružení evangelikálních teologů

Kostnická jednota, Evangelický týdeník

Společný stůl Páně? Nezdolná hora, nebo je zde pomoc Písma svatého?

20. 11. 2015

V neděli 15. 11. 2015 římský biskup – papež František – kázal v evangelickém sboru v Římě. Po bohoslužbě, při společném rozhovoru se sborem se dotkl otázky eucharistie a jejího společného slavení mezi evangelíky a katolíky. Dobře vážil slova, ale z nesnadné otázky se dostal na samotný základ jednoty církve podle Ef 4,4b-5. Jestliže je možné vzájemně uznávat křest, potom je zde i pro svátost sv. večeře Páně velká pomoc a inspirace: “Jeden Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.” Pokud toto slovo bereme jen trochu vážně, neměla by zde pro společný stůl Páně být nezdolná překážka.