CS
EN

Pc_portrait2

ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Církev bratrská

Česká Evagelikální Aliance

Ekumenická rada církví

Evangelikální teologický seminář

FEET

Sdružení evangelikálních teologů

Kostnická jednota, Evangelický týdeník

Rozloučení s prof. Dr. Jaro Křivohlavým - významným českým psychologem, učitelem, přítelem a bratrem

13. 03. 2015

Na samém sklonku roku 2014 byl odvolán do nebeského domova prof. Jaro Křivohlavý - mimořádná osobnost české psychologie a také křesťanské církve. Jaro Křivohlavý byl skvělým učitelem, přítelem a bratrem v Kristu, který se vždy snažil žít to, co vyučoval. Začátkem roku 2015, 3. ledna se konalo rozloučení s člověkem, který pomáhal a sloužil několika generacím lidí v naší zemi.

Moje přiložená osobní vzpomínka byla publikovaná v Evangelickém týdeníku (ET-KJ) 3/2015, s. 4