CS
EN

Pc_portrait2

ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Církev bratrská

Česká Evagelikální Aliance

Ekumenická rada církví

Evangelikální teologický seminář

FEET

Sdružení evangelikálních teologů

Kostnická jednota, Evangelický týdeník

Reformace v českých zemích (Pavel Černý)

18. 03. 2018

Tento referát byl přednesen ve Wittenbergu, Německo, v srpnu 2016, na mezinárodní konferenci Sdružení evropských evangelikálních teologů. Tato konference se konala při příležitosti blížícího se Lutherova 500. výročí a mapovala reformaci v evropských zemích.