CS
EN

Pc_portrait2

ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem sboru Církve bratrské v Praze 1 a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Církev bratrská

Česká Evagelikální Aliance

Ekumenická rada církví

Evangelikální teologický seminář

IFFEC

Sdružení evangelikálních teologů

Pohřební rozloučení s Dr. Janem Štěpánem v Soukenické

27. 03. 2017

V sobotu 26. 3. 2017 jsme se loučili s Dr. Janem Štěpánem, dlouholetým členem sboru Církve bratrské v Soukenické, přídovědcem a také historikem. V posledních letech se zaměřil na články a monografie a v centru jeho zkoumání byli Alois Adlof, T. G. Masaryk a Přemysl Pitter. Ještě v  nedávné době dokončil knížku “Babylónské zajetí církve”, do které posbíral svědectví a zkušenosti křesťanů z doby útlaku a pronásledování v době totality. (foto Jan Hanuš)