CS
EN

Pc_portrait3

ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Církev bratrská

Česká Evagelikální Aliance

Ekumenická rada církví

Evangelikální teologický seminář

FEET

Sdružení evangelikálních teologů

Kostnická jednota, Evangelický týdeník

Pavel Černý: Teologie a praxe služby pastýře: Úvod do praktické a pastorální teologie.

18. 10. 2018

Vzdělávací institut ETS v září 2018 publikoval knížku Pavla Černého “Teologie a praxe služby pastýře: Úvod do praktické a pastorální teologie. Praha 2018. Knížka je k zakoupení v Evangelikálním teologickém semináři v Praze a v křesťanském knikupectví i v e-shopu Samuel.

O knížce recenzenti napsali:

Práce Pavla Černého Teologie a praxe služby pastýře. Úvod do praktické a pastorální teologie představuje zásadní, a přitom stručností vynikající pomoc pro orientaci těch, kterým leží pastýřská služba v církvi na srdci. Práce je biblicky fundovaná, opírá se o široké spektrum relevantní literatury. Vymezuje roli pastýře a úkol pastorace nekonfrontačně ale jasně vůči poradenství, koučování a jiným podobným nabízeným pomocem, které nevycházejí z biblického základu a nemají ani soteriologickou náplň ani eschatologické vyústění. Autor ale v práci uplatňuje široký ekumenický rozhled i pohled do postbiblických dějin církve, tedy zejména do doby církevních otců a zůstává při tom na platformě teologie Církve bratrské. Práce tak bude jistě inspirací v široké ekumeně.

Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. Katolická teologická fakulta UK

Jednou z předností práce je její ukotvení v poselství a svědectví Písma svatého. Pasáže i jednotlivé verše ze Starého i Nového zákona se zřetelnými pastoračními aspekty prostupují celou publikací jako určující norma teologické reflexe i jako živá inspirace pro vykonávání a prověřování přítomné praxe. Autor zužitkovává zejména současnou zahraniční protestantskou literaturu, ale též uvádí svědectví a doklady starší křesťanské tradice. Jeho přístup je ekumenický, aniž by opouštěl biblicko-teologická východiska své vlastní tradice. Mám-li se k této práci zkušeného teologa a ekumenického pracovníka bratra Pavla Černého vyjádřit, pak lze jen tuto jeho publikaci jako velmi prospěšnou doporučit. Jistě dobře poslouží studujícím, kteří se připravují na kazatelské a pastýřské povolání, ale i všem těm, kteří se daným aktuálním tématem v křesťanských církvích zabývají.

ThDr. Tomáš Butta, Th.D. patriarcha Československé církve husitské