CS
EN

Pc_portrait2

ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Církev bratrská

Česká Evagelikální Aliance

Ekumenická rada církví

Evangelikální teologický seminář

FEET

Sdružení evangelikálních teologů

Kostnická jednota, Evangelický týdeník

Nunc dimittis - Nyní propouštíš svého služebníka : Mé oči viděly tvé spasení

31. 12. 2013

Lukášovo evangelium 2,21-35 obsahuje vánoční zvěst navazující na široce rozvinutou misijní vizi pro Izrael, již od doby Abrahama (Gn 12,3; 22,18). Hospodinova spása se zjevuje pro všechny národy! Přichází Jehošuá (Bůh je spása), který je světlem a spásou. Přináší milost odpuštění, vysvobození z moci hříchu, nový život v Kristu i naději věčnosti. (publikováno na Christnet, prosinec 2013)