CS
EN

Pc_portrait2

ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Církev bratrská

Česká Evagelikální Aliance

Ekumenická rada církví

Evangelikální teologický seminář

FEET

Sdružení evangelikálních teologů

Kostnická jednota, Evangelický týdeník

Národní pouť na Velehradě, 5. července 2005

04. 08. 2006

Pokoj Boží a milost Ježíše Krista vám všem, vážení účastníci letošního velehradského setkání.

S radostí jsem přijal pozvání na toto místo, které je pro mě připomínkou nerozdělené a na misii orientované církve. Zde na jižní Moravě máme památky, které vypovídají o působení misie iroskotské a pasovsko-bavorské na našem území. Setkáváme se zde i s připomínkou vlivu, kterým poznamenala Velkomoravskou říši služba věrozvěstů Cyrila a Metoděje.

Jejich odkaz je živým svědectvím o církvi, která se nebála vstupovat do jiného, často neznámého teritoria a která musela oblékat evangelium Pána Ježíše Krista do výrazových prostředků srozumitelných tehdejším slovanským kmenům. Toto veliké misijní dílo, které proměnilo a poznamenalo život národů, umění, kulturu, rozvoj společnosti - přijímám jako výzvu a inspiraci pro přítomnost.

Modlím se, aby také dnes křesťanská církev v naší zemi našla odvahu, po vzoru Cyrila a Metoděje, vstupovat na nové cesty, nést neporušené evangelium Ježíše Krista a dosvědčovat jeho hodnotu svým životem. Děkuji Bohu za to, že máme na koho navazovat a že se můžeme učit u tak výrazných postav naší historie.

Jménem Ekumenické rady církví přeji vám i všem křesťanům v České republice, aby v tvořivé moci Ducha svatého mohli naplnit své poslání ve srozumitelném nesení evangelia Ježíše Krista a to slovem i životem. Modlím se za duchovní obnovu jednotlivců i národa, abychom nebyli sjednocující se Evropě přítěží a břemenem, ale naopak inspirací a povzbuzením k životu lásky, pokoje a služby. Bůh Vám všem žehnej!