CS
EN

Pc_portrait2

ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Církev bratrská

Česká Evagelikální Aliance

Ekumenická rada církví

Evangelikální teologický seminář

FEET

Sdružení evangelikálních teologů

Kostnická jednota, Evangelický týdeník

Misie současné církve: Reflexe misijní praxe evangelia v sekulárním prostředí České republiky

10. 02. 2014

Slovo misie vlivem nejrůznějších ideologických zneužití a historických deformací dostalo nejrůznější hanlivé konotace. Přes všechna zkreslení se stále používá pro označení poslání církve v dnešním světě. Slovo misie se stále objevuje ve světovém ekumenickém dialogu a je pevnou součástí odborného výzkumu teologických fakult a škol. Je to proto, že missio Dei je naprosto zásadní pro hermeneutiku dnešního čtení Písma svatého a zůstává inspirativním modelem pro službu církve každé doby. Misie církve se dotýká praxe evangelia v sekulárním Česku a její nové pochopení odvozené z misijního čtení Bible a z radikální kontextualizace Kristova evangelia inspiruje ekumenický dialog, pomáhá k orientaci církve a vede ke spolupráci v prohloubení praxe evangelia dnes.