CS
EN

Pc_portrait2

ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Církev bratrská

Česká Evagelikální Aliance

Ekumenická rada církví

Evangelikální teologický seminář

FEET

Sdružení evangelikálních teologů

Kostnická jednota, Evangelický týdeník

Kam kráčíš ekumeno?

05. 12. 2011

Referát byl přednesen na 8. valném shromáždění Ekumenické rady církví v ČR. Shromáždění se konalo v Praze, ve františkánském klášteře Loreta 30. 11. 2011