CS
EN

Pc_portrait2

ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Církev bratrská

Česká Evagelikální Aliance

Ekumenická rada církví

Evangelikální teologický seminář

FEET

Sdružení evangelikálních teologů

Kostnická jednota, Evangelický týdeník

Hovory na ČRo Plus 12. 7. 2015 ve 22:10. Pavel Černý hostem Evy Hůlkové.

10. 07. 2015

Pavel Černý: “Ekumenické hnutí beru jako projev působení Ducha svatého v dnešní době” Hostem Evy Hůlkové v nedělních Hovorech bude Pavel Černý , kazatel Církve bratrské. V Hovorech ještě doznívá duch uplynulých dnů, kdy jsme vzpomínali 600 let od smrti Mistra Jana Husa. Pavel Černý byl přítomen průlomovým momentům v nazírání na Mistra Jana Husa a nastoupení cesty vzájemného smíření. Je přesvědčen, že Hus začíná sjednocovat a je řazen mezi reformátory církve padni komu padni Zároveň je to postava, která je člověku naší doby nepohodlná - dnešní doba je ozvolněná, neurčitá, s pravdou si pohrává jako s míčem… podotýká Pavel Černý. A doplňuje: “v našem českém prostředí je Hus úžasnou výzvou až provokací”. Nejen o Husovi, ale také o pozoruhodných výsledcích českého ekumenismu a o tom, jak Evropa není připravena na pomoc uprchlíkům a neumí to - v nedělních Hovorech, ve 22:10, na vlnách Českého rozhlasu Plus. - Hů - http://www.rozhlas.cz/plus/porady/_porad/101031,