CS
EN

Pc_portrait2

ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Církev bratrská

Česká Evagelikální Aliance

Ekumenická rada církví

Evangelikální teologický seminář

FEET

Sdružení evangelikálních teologů

Kostnická jednota, Evangelický týdeník

Ekumenická slavnost v Soukenické

25. 01. 2013

V pondělí 21. ledna 2013 se konala ve Sboru Církve bratrské v Praze 1 ekumenická slavnost v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Společné bohoslužby se zúčastnili představitelé církví české ekumeny včetně kardinála Duky, kardinála Vlka a předsedy ERC Joele Rumla. Bohoslužbě předsedali Pavel Černý ze Soukenické a Daniel Fajfr, předseda Rady CB. Ekumenická slavnost vyjadřovala touhu po spolupráci a probíhala v duchu pokoje a porozumění. Při bohoslužbě kázal plzeňský biskup Mons. František Radkovský. Písně doprovázala hudební skupina místního sboru.

Přiložené fotografie poskytla Monika Mádlová ze Starokatolické církve.