CS
EN

Pc_portrait2

ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Církev bratrská

Česká Evagelikální Aliance

Ekumenická rada církví

Evangelikální teologický seminář

FEET

Sdružení evangelikálních teologů

Kostnická jednota, Evangelický týdeník

Čtyřicet let práce Americké společnosti pro misilogii - ASM

27. 07. 2013

Americká společnost pro misiologii oslavila v červnu 2013 na své konferenci konané na Wheaton College u Chicaga, své 40. výročí. Pozoruhodné je, že tato společnost zastřešuje od samého počátku spolupráci teologů misie z protestantských církví, z evangelikálního hnutí i z římskokatolické církve. Tato spolupráce nese své dobré ovoce a vytváří prostředí vzájemného dialogu, který slouží všem. Části této konference jsem se mohl při svém studijním pobytu na Wheaton College zúčastnit.