CS
EN

Pc_portrait3

ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Církev bratrská

Česká Evagelikální Aliance

Ekumenická rada církví

Evangelikální teologický seminář

FEET

Sdružení evangelikálních teologů

Kostnická jednota, Evangelický týdeník

Co znamená tělo a krev Páně? Eucharistie a zápas o jednotu církve.

09. 06. 2019

Tento článek se zabývá otázkou, co znamená jíst tělo a pít Kristovu krev (J 6,53-57) při slavení svaté Večeře Páně. Máme tomuto slovu rozumět symbolicky, duchovně, nebo dokonce tělesně? Eucharistie a zápas o jednotu církve jsou na velmi vysoké pozici současné agendy ekumenického hnutí. Celý rozhovor na toto téma svědčí o hlubokém přání více porozumět přítomnosti Ježíše Krista v našem životě a jíst skutečný chléb na životní cestě, který by byl zdrojem naší motivace a síly. Publikováno in: Theologia vitae 1/2009, s. 69-84.