CS
EN

Pc_portrait2

ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Církev bratrská

Česká Evagelikální Aliance

Ekumenická rada církví

Evangelikální teologický seminář

FEET

Sdružení evangelikálních teologů

Kostnická jednota, Evangelický týdeník

Aktuální otázky ekumenického dialogu

06. 08. 2015

Panelová diskuse České křesťanské akademie s tématem: Aktuální otázky ekumenického dialogu. Emauzský klášter v Praze, 13. června 2015. V panelu Tomáš Halík, Ivana noble, Martin Vaňáč a Pavel Černý. Moderuje Pavel Hošek.

Video záznam na youtube: