CS
EN

Pc_portrait2

ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Církev bratrská

Česká Evagelikální Aliance

Ekumenická rada církví

Evangelikální teologický seminář

FEET

Sdružení evangelikálních teologů

Kostnická jednota, Evangelický týdeník

Agenda Církve bratrské - návrh Studijního odboru

27. 09. 2014

Na základě požadavků kazatelských konferencí a Rady CB byl připraven tento návrh Agendy Církve bratrské. Jedná se o bohoslužebný řád, který rozšiřuje nabídku tím, že zahrnuje např. pro slavení svaté Večeře Páně více formulářů. Určitým vývojem prochází spiritualita církve, vznikají nové sbory a je třeba pamatovat na širší nabídku a zároveň neopominout základní kameny křesťanské bohoslužby, jak se to leckde děje. Agenda si nedělá nárok na závaznost, ale zůstává praktickou příručkou pro nejrůznější typy bohoslužeb pravidelných i kazuálií.

Návrhy na doplnění můžete posílat na: pavel.cerny@cb.cz

Agenda_CB-final.pdf (684.4 KB)